Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/common.php on line 79

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/common.php on line 83
Arama sonuçları / TurkDesk Forumları

TurkDesk Forumları

TurkDesk Açık Kaynak Yazılım Paylaşma Ve Yardımlaşma Platformu..

Giriş yapmadınız.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

#1 InspIRCd » LibraIRC InspIRCd Kanal Modları » 2012-10-04 01:39:21

SaNCaK
Yanıtlar: 0

b [nick!ident@ip] ban ekleme modudur.
/mode #kanal +b mask(nick!ident@ip) şeklinde kurulur ve eşleşen kişi(ler) kanala giriş yapamaz.

i bu mod kanalı davetsel konuma alır
/mode #kanal +i
Sadece davet edilenler kanala giriş yapabilir.

k [anahtar] Girişlerde şifre istenilen kanal. Bu konumda ki kanala giriş yapabilmek için belirlenmiş olan şifrenin bilinmesi gerekmektedir.

/mode #kanal +k şifre
Bu modun kurulu olduğu kanala girmek isteyenler /join #kanal şifre komutu ile giriş yapabilir.

l [sayı] Kanalda bulunabilecek kullanıcı limitidir eklenen sayının üstünde kullana giriş yapamaz.
/mode #kanal +l 100 (101. kişi limit dolu olduğu için giriş yapamaz)


m Sadece +qaohv yetkisinde olanlar konuşabilir.

n Kanalda bulunmayan kullanıcıların dışarıdan kanal geneline mesaj göndermelerini engeller.

o Kanal operatörü.

p (Özel Kanal) Kanalı /list komutu ile yapılan listelemerden saklar.

s(Secret) Kanalı kanalda bulunan kullanıcıların whois çıktısından ve /list komutu ile yapılan listelemelerden saklar.

t Bu modda ki kanalda; Sadece +hoaq modlarından en az birine sahip kullanıcılar kanal başlığını değiştirebilirler.

v +m modunda olan kanalda konuşabilen kullanıcı.

A gerekli modül: m_allowinvite Halfop'u olmayan kullanıcıların /invite komutunu kullanmasını sağlar.

a gerekli modül: m_chanprotect Kullanıcıya koruma verir. +a modu, +o ların kicklerinden korunur.

B gerekli modül: m_blockcaps Büyük harfle yazımları engeller. /ame mesajlarıda da engellenir.

C gerekli modül: m_noctcp CTCP içerikli metinlerin kanala ulaşmasını engeller.

c gerekli modül: m_blockcolor Renk kodları içeren mesajların ulaşmayacağı kanal.

D gerekli modül: m_delayjoin Kullanıcılar konuşana kadar kanalda gösterilmezler.

d [sec] gerekli modül: m_delaymsg Kanala giren kullanıcı girdikten sonra belirtilen zaman geçene kadar konuşamaz.

e [n!u@h] gerekli modül: m_banexception (Exception) +b modundan etkilenmeyen kullanıcı.

F [num]:[sec] gerekli modül: m_nickflood [sec] içinde [num] kadar nick değişimine izin verilir. Durum aşıldığı taktirde 60 saniye için kanalda nick değişimi yasaklanır.

f {*}[num]:[sec] gerekli modül: m_messageflood Allows only [num] messages from a user every [sec] seconds. Exceeding this will enact a KICK on the offending user (or ban if the * is included.)

G gerekli modül: m_censor Sunucu tarafından yasaklanmış olan kelimelerin kanal geneline gönderimini engeller.

g [keyword] gerekli modül: m_chanfilter Blocks messages matching [keyword]. Wild cards are usable here; however, must be done with wildcards surrounding the keyword as well. For example, if you wanted to filter [key*word], you would type: /mode +g *key*word*

H [num:sec] gerekli modül: m_chanhistory Displays the last [num] lines of chat to a user joining a channel; [sec] is the maximum time to keep lines in the history buffer. Designed so that the new user knows what the current topic of conversation is when joining the channel.

h [nick] gerekli modül: m_halfop Kanal yardımcı operatörü.

I [n!u@h] gerekli modül: m_inviteexception (Invex) Davetsel konumdaki (invite only (+i)) kanala giriş yapabilen kullanıcı.

J [sec] gerekli modül: m_kicknorejoin Disallows a user from joining [sec] seconds after being /KICK'd

j [num]:[sec] gerekli modül: m_joinflood Allows only [num] users to join the channel in [sec] seconds.

K gerekli modül: m_knock /knock komutu yolu ile mesaj alımına kapalı olan kanal. Not: Bu mod +i modu ile birlikte kullanılmaktadır.

L [channel] gerekli modül: m_redirect Kanal linki. Eger +l limiti dolu ise bir sonraki kullanıcı otomatik olarak yönlendirilen kanala girecektir.

/mode #kanaladı +L #yönlendirilen-kanal

M gerekli modül: m_services_account Bu modda ki kanalda; Sadece nicki kayıtlı olan kullanıcılar kanal geneline mesaj gönderebilirler.

N gerekli modül: m_nonicks u modda ki kanalda; Sadece +qao modlarindan en az birine sahip kullanicilar nick degistirebilirler.

O gerekli modül: m_operchans Sadece IRC Operatörlerin giris yapabilecegi kanal.

P gerekli modül: m_permchannels Marks the channel as "permanent". Will not disappear when there are no users. Note that only opers can set this mode.

Q gerekli modül: m_nokicks Kick yasaktır.

q gerekli modül: m_chanprotect Kanal sahibi modu.

R gerekli modül: m_services_account Sadece kayıtlı kullanıcılar kanala katılabilir.

r gerekli modül: m_services_account Marks a channel as registered. While some services still use this (namely Anope), this mode is mostly depreciated.

S gerekli modül: m_stripcolor Renk kodları kullanılan mesajları renksiz hale getirir.

T gerekli modül: m_nonotice Bu modda ki kanala; notice gönderilemez.

u gerekli modül: m_auditorium Kanal yönetici kiplerinin gizli durumda oldugu kanal.

w [flag]:[banmask] gerekli modül: m_autoop Adds basic channel access controls of [flag] to [banmask], via the +w listmode. For example, +w o:R:Brain will op anyone identified to the account "Brain" on join.

X [flag]:[restriction] gerekli modül: m_exemptchanops Allows the level of channel access required to bypass a given permission to be set. For example, setting +NX v:nonick will prevent people from changing nicks unless they are voiced (or opped/halfopped).

Y gerekli modül: m_ojoin Marks a user as an oper in-channel with a definable prefix in front of their nick, when an oper issues the /ojoin #channel command. An oper with +Y cannot be kicked or deoped. Note that this mode is oper only.

y gerekli modül: m_operprefix Marks a user as an oper in-channel with a definable prefix in front of their nick. If this module is loaded, all opers will permanently be prefixed with the character, as opposed to +Y, which only prefixes during an /ojoin. Note that this mode is oper only.

Z gerekli modül: m_namedmodes This module allows for the display and manipulation of channel modes via long-form mode names. For example, to set a channel ban with named modes:
/MODE #channel +Z ban=foo!bar@baz

z gerekli modül: m_sslmodes Sadece SSL ile bağlanan kullanıcılar kanala girebilir


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

#2 InspIRCd » LibraIRC InspIRCd Kullanıcı Modları » 2012-10-04 01:38:12

SaNCaK
Yanıtlar: 2

i modunda olan kullanıcılar /who komutu kullanıldığında listelenmez (IRCoplar için listelenir)
o kullanıcı bir IRC operatörüdür
s [+/-mask]kullanıcı sunucu uyarılarını görebilir
w  kullanıcı WALLOPS mesajlarını görebilir
B gerekli modül: m_botmode kullanıcı bir Bot olarak gösterilir
c gerekli modül: m_commonchans Her iki kullanıcının beraber olduğu bir kanal yok ise PRIVMSG/NOTICE birbirine mesaj gönderemez.
d gerekli modül: m_deaf kullanıcı PRIVMSGs/NOTICEs mesajlarını almaz
g gerekli modül: m_callerid Kullanıcıların /ACCEPT listsesine göre mesaj alacakları kişileri kontrolünü sağlar
G gerekli modül: m_censor sunucu konfigürasyon dosyası ile PRIVMSG ve NOTICE lerdeki mesajları gizler
h gerekli modül: m_helpop Opere +h (helpop) kullanıcı modunu verir
H gerekli modül: m_hideoper IRC operatörlerinin operatörlüğünü kullanıcılardan gizli duruma getirir
I gerekli modül: m_hidechans Kullanıcının kanallarını /WHOIS komutudan gizler
k gerekli modül: m_servprotect Bu kullanıcının modları -qaohv yapılamaz
Q gerekli modül: m_invisible Operin tüm kanallardan çıktığını gösterir fakat yinede mesajları görür. Şüpheli kanalları izlemekte işe yarar.
r gerekli modül: m_services_account Kullanıcı servisler tarafından "kayıtlı ve tanımlanmış" olarak tanımlanır.
R gerekli modül: m_services_account Kullanıcı sadece kayıtlı +(r) olan kullanıcılarsan PRIVMSG alır.
S gerekli modül: m_stripcolor Renk kodlarını temizler (Private Message/Notice de)
W gerekli modül: m_showwhois  /WHOIS çeken kullanıcıyı gösterir.
x gerekli modül: m_cloaking Kullanıcının "hostmask" ını gizler, böylece kullanıcının IP'isinin bulunması olanaksız hale gelir.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/erkan/public_html/turkdesk.org/include/parser.php on line 840

#3 InspIRCd » LibraIRC InspIRCd Ekstra Banlar » 2012-10-04 01:36:55

SaNCaK
Yanıtlar: 0

j:[#channel] gerekli modül: m_channelban Kanalınıza girmek siteyen kullanıcıların bulunduğu odalar eğer eklemiş olduğunuz kanal ile eşleşiyor ise kullanıcı kanalınıza giremez.
Kullanım şekli:

/mode #kanal +b j:#banlanacak-kanal


r:[gecos] gerekli modül: m_gecosban Kullanıcı gerçek adı (real name) ile eşleşen bandır.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b r:banlanacak real name


R ve M:[account] gerekli modül: m_services_account Bir kullanıcı farklı nickleri asıl/hesap nickine gruplayabiliyor bu durumda, farklı nickleri ile kanalınıza giriyor ise "asıl/hesap" nickine ban atarak diğer tüm nicklerin girişini engelleyebilirsiniz.

Immortal-Away kullanıcısı Immortal olarak kimliğini doğrulamış örneğimizde asıl/hesap nicki Immortal
SaNCaK-Away is logged in as SaNCaK, örneğimizde asıl/hesap nicki SaNCaK

Bu hesap nicklerine ban atıldığı zaman diğer nicklerde etkinelecektir.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b R:banlanacak hesap adı << hesabı banlanan kullanıcı giremez.

/mode #kanal +b M:banlanacak hesap adı << hesabı banlanan kullanıcı konuşamaz.

s:[server] gerekli modül: m_serverban Matches against server name.

Kanalda olmayan kullanıcılar için geçerli olmakla beraber, belirtilen sunucu/server'ın tüm kullanıcılarıbanlanabilir.


/mode #kanal +b s:ircq-06.icq.com

z:[fingerprint] gerekli modül: m_sslmodes Sadece SSL kullananlar kanala giriş yapabilir.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +z

A:[ban] gerekli modül: m_allowinvite Belirtilen +b A:nick!user@host ile eşleşen kullanıcılar davet gönderemez.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b A:nick!user@host

B:[ban] gerekli modül: m_blockcaps Belirtilen +b B:nick!user@host ile eşleşen kullanıcıların CAPS / BÜYÜK HARF kullanmasını engeller.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +B

c:[ban] gerekli modül: m_blockcolor Belirtilen +b c:nick!user@host ile eşleşen kullanıcılar renkli mesaj gönderemez.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b c:nick!user@host

C:[ban] gerekli modül: m_noctcp Belirtilen +b C:nick!user@host ile eşleşen kullanıcıların CTCP göndermesini engeller.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b c:nick!user@host

m:[ban] gerekli modül: m_muteban Belirtilen +b m:nick!user@host ile eşleşen kullanıcılar mesaj gönderemez.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b m:nick!user@host

N:[ban] gerekli modül: m_nonicks Kullanıcıların Nick değiştirmesini engeller.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b N:nick!user@host


p:[ban] gerekli modül: m_nopartmsg Belirtilen +b p:nick!user@host ile eşleşen kullanıcılar çıkış/part mesajı gönderemez.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b p:nick!user@host


Q:[ban] gerekli modül: m_nokicks Belirtilen +b Q:nick!user@host ile eşleşen kullanıcılar kick komutunu kullanamaz.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b Q:nick!user@host

S:[ban] gerekli modül: m_stripcolor Belirtilen +b S:nick!user@host ile eşleşen kullanıcılar renkli mesajları ayıklanır ve renksiz olarak gösterilir.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b S:nick!user@host


T:[ban] gerekli modül: m_nonotice Belirtilen +b T:nick!user@host ile eşleşen kullanıcılar notice gönderemez.

Kullanım şekli:

/mode #kanal +b T:nick!user@host

Bir kaç farklı kombinasyon:

/mode #kanal +b c:r:*deli* içerisinde "deli" kelimesi geçen realname/gerçek adına sahip olan kullanıcıların renkli mesaj göndermesini engeller

/mode #kanal +b N:j:#chat #chat kanalında olan kullanıcıların nick değiştirmesini engeller.

Board footer

Powered by FluxBB